تا 20 درصد تخفیف برای شما

تجاری

789000 تومان
 • 80 آگهی استخدام
 • 10 شغل ویژه
 • شغل به مدت 60 روز نمایش داده می شود
 • حق بیمه پشتیبانی 24/7

استارت آپ

9960000 تومان
 • 100 آگهی استخدام
 • 10 شغل ویژه
 • شغل به مدت 90 روز نمایش داده می شود
 • حق بیمه پشتیبانی 24/7

شرکتی و اداری

588000 تومان
 • 50 آگهی استخدام
 • 10 شغل ویژه
 • شغل به مدت 30 روز نمایش داده می شود
 • حق بیمه پشتیبانی 24/7